NEPTUN ASANSÖR SİSTEMLERİ...
ASANSÖR SÖZLÜĞÜ
 
Ani frenlemeli güvenlik tertibatı : Kılavuz raylar üzerindeki frenleme hareketi ani olan paraşüt sistemi
Araç asansörü (automobile elevator) : Kabini ticari olmayan motorlu araçları taşıyacak boyutlarda yapılmış asansör.
Asansör (elevator) : Boyutları ve yapımı itibarıyla insanları da içine alacak bir kabini olan, tam düşey veya tam düşey doğrultuya 15 dereceden daha az eğimli olabilen kılavuz raylar arasında belli duraklara insan ve yük taşıyan bir araçtır.
Asansör boşluğu (elevator hoistway) : Kabin ve eğer varsa karşı ağırlığın içinde hareket ettiği boşluktur. Bu boşluk; kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlıdır.
Asansör Kuyusu : Kabin ve varsa karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının içinde hareket ettiği boşluk. Bu boşluk genellikle kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlıdır.
Beyan hızı (rated speed) : Asansörün dizayn edildiği ve imalatçı firmanın normal çalışma garantisi verdiği kabin hızı değeridir.
Beyan yükü (rated load) : Ünitenin dizayn edildiği ve imalatçı firmanın normal çalışma garantisi verdiği yük değeridir.
Dengeleme Ağırlığı : Kabin ağırlığının tümünü yada bir kısmını dengeleyerek enerji tasarrufu yapan kütle
Elektrik güvenlik zinciri : Seri olarak bağlı olan elektirk güvenlik cihazlarının tümü
En küçük halat kopma yükü : Halat anma çapının karesi ile, halat tellerinin anma dayanımı ve halat yapısına bağlı bir katsayının çarpımına eşittir.
Etek : Kabin eşiği veya durak kapısı eşiğinden aşağı doğru düşey doğrultuda uzanan düzgün bir kısımdır.
Güvenlik Tertibatı (safety gear) : Aşağı doğru aşırı hız kazanma veya askı tertibatının kopması halinde devreye girerek kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını frenleyerek sabit tutan , mekanik bir tertibat.
Hız regülatörü (overspeed governor) : Asansör belli bir hıza ulaştığında tahrik tertibatını devre dışı bırakan ve gerektiğinde güvenlik tertibarını çalıştıran bir düzenek.
İskelet : Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını taşıyan, askı halatlarına bağlantılı metal çerçeve. Bu iskelet kabin duvarlarının bir parçası da olabilir.
Kabin : Asansörün insan ve/veya yükleri taşıyan bir parçası
Kabin bükülgen kablosu : Kabin ile kumanda tablosu arasındaki bağlantıyı sağlayan bükülgen kablo

Karşı ağırlık : Sürtünme ile tahriki sağlayan bir kütle

Kaymalı Güvenlik Tertibatı : Kılavuz rayları etkileyerek frenleme etkisinin sürtünme ile gerçekleştiği, kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığında meydana gelen kuvvetlerin kabul edilebilir bir değerde sınırlandırılması için özel önlemlerin alındığı bir güvenlik tertibatı.
Kılavuz Raylar : Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına kılavuzluk eden asansör kısımları
Kilit Açılma Bölgesi : Durak kapısı kilidinin açılmasına izin verilebilmesi için, kabin tabanının durak seviyesinin altında ve üstünde bulunması gereken bölge
Kullanıcı : Asansörden yararlanan kimse
Kullanılabilir Kabin alanı : Döşemeden 1 mt. yükseklikte ölçülen, asansörün çalışması sırasında yolcu ve yüklerin yararlanabileceği alan.
Kuyu alt boşluğu : Kabinin gittiği en alt durak seviyesinin altındaki asansör kuyusu kısmı
Kuyu üst boşluğu : Kabinin gittiği üst durak seviyesinin üstündeki asansör kuyusu kısmı
Lamine Cam : 2 veya daha fazla cam tabakasından her birinin pilastik bir madde ile birleştirilmesiyle meydana gelen güvenlik camı
Makara dairesi : Tahrik makinasının bulunmadığı, ancak makaraların bulunduğu, hız regülatörü ve elektrik tertibatının bulunabileceği oda.
Makina dairesi : Makine veya makinelerıin bulunduğu oda
Otomatik seviyeleme : Asansör durduktan sonra, yükleme ve boşaltma sırasında gerekirse birbirini takip eden hareketlerle durma seviyesinin ayarlanması.
Regülatör Halatı : Askı tertibatının kopması durumunda güvenlik tertibatını çalıştırmak için kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına bağlanan yardımcı halat

 

 
» Şehit mustafa mah. 3504 sok solmaz işhanı no 18  Tarsus / MERSİN                                                          Tasarım by : ARCHosting.Net
» Tel: +90 (324) 613 32 83 | » Fax: +90 (324) 624 57 34 » info@neptunasansor.com  - » http://www.neptunasansor.com/